Normaltrykksglaukom, hva er egentlig det?

Grønn stær med normalt trykk (også kalt normaltrykksglaukom eller lavtrykksglaukom) er en øyelidelse som utvikler seg som grønn stær, men uten at det måles høyt trykk i øynene.

Tekst: Jon Klokk Slettedal, øyelege, foto: NTB.

Nærbilde av et øye som dryppes

Tradisjonelt har grønn stær oppfattet som en sykdom der høyt trykk i øynene har gitt press-skade på synsnerven med gradvis økende diffust synstap. Normalt trykk har vært definert å være 10-21 mmHg (milimeter kvikksølv), og altså trykk over 21 mmHg har vært oppfattet som for høyt.

De siste tiårene har det blitt mer og mer klart at mange personer utvikler grønn stær uten å ha høyt trykk i øynene. Kanskje så mange som 10-15% av alle med grønn stær har normaltrykksglaukom. De fleste av disse personene har øyetrykk i øvre del av normalområdet, men noen få har trykk i det nedre del av normalområdet på 10-14 mmHg (før behandling).

Hva er forskjellen på vanlig grønn stær og normaltrykksglaukom?

Normaltrykksglaukom oppfattes i dag som en variant av den vanligste typen (åpenvinklet) grønn stær. De som rammes får blekere og mer uthult synsnerve med tap av nervefibre og gradvis økende tap av syn uten behandling. Hos alle hjelper det å senke trykket i øynene for å bremse sykdommen.

Noen mindre forskjeller finnes. Siden det typiske høye trykket mangler og siden normaltensjonsglaukom utvikler seg spesielt sakte og snikende, er denne typen grønn stær ekstra vanskelig å både oppdage og behandle. Det er vanskeligere å senke «normalt trykk» til lavt trykk ved behandling enn det er å senke høyt trykk.

Det er videre en sammenheng mellom normaltensjonsglaukom og nedsatt eller dårlig regulert blodsirkulasjon til synsnerven. Dessuten ser vi at personer med normaltensjonsglaukom oftere får utfall sentralt i synsfeltet (enn ved andre typer grønn stær), og dette kan gi problemer både i forhold til synskrav til førerkort og ved lesing.

Hvem får normaltrykksglaukom?

Alle kan få sykdommen, men den er sjelden før 50 års alder. Det er en overvekt av kvinner og gjennomsnittsalderen er høyere enn ved vanlig grønn stær. Arv og familiær belastning synes å være viktigere ved normaltrykksglaukom enn ved vanlig grønn stær.

Det er en opphopning av personer som har migrene, lavt blodtrykk og lett for å fryse på hender og føtter (dette har med blodsirkulasjon i kroppen å gjøre og teorien er at synsnerven også får for lite blod). De fleste med normaltrykksglaukom er slanke og ofte veltrente personer, det er sjelden at overvektige personer har normaltrykksglaukom.

Hvordan merker man at man har normaltrykksglaukom?
De første årene av sykdomsforløpet er uten symptomer som personen med sykdommen selv kan oppdage. Det foregår et gradvis tap av nervetråder og netthinnen og synsnerven blir tynnere, og dette kan fanges opp ved gode målinger hos øyelege over tid. Så kommer typiske tegn på grønn stær sakte til syne med tap av sidesyn og svakere syn. Noen kan oppleve at de støter bort i ting på gata eller at de blir ustø. Andre merker dårligere mørkesyn eller kontrastsyn. Noen får problemer med å lese, mens andre mister hele sidesynet, men bevarer skarpsynet (tunnelsyn).

Hvordan oppdages og behandles normaltrykksglaukom?

Øyelegen vil utføre de samme undersøkelsene og testene som for andre typer grønn stær, men ofte kan flere målinger over tid være nødvendig for å sette diagnosen.

Normaltrykksglaukom behandles på samme måte som annen type glaukom, det vil si med trykksenkende øyedråper, eventuelt laserbehandling og operasjon. Det er bevist at det hjelper å senke øyetrykket. I tillegg vil man kartlegge blodsirkulasjonen. Noen ganger er det nødvendig med røntgenundersøkelser av hodet for å utelukke andre sykdommer som kan ligne på grønn stær.

Hva kan man gjøre selv og hvordan går det med synet?

Normaltrykksglaukom er en spesielt snikende sykdom. Dersom det er noen med sykdommen i nær slekt, bør man la seg undersøke (gjerne rundt 50-årsalder eller tidligere ved stor opphopning). Selv kan man sørge for å få tatt øyedråpene hver dag og gå regelmessig til øyelege for målinger for å oppdage forverring. Behandlingen bremser sykdommen effektivt, men noen blir verre selv med behandling. Derfor er det viktig å oppdage sykdommen tidligst mulig.

Et godt inntak av sunn og saltholdig mat og nok drikke samt fysisk aktivitet er gunstig. Å sove med en høy og stor pute for å heve hodet kan også være gunstig.

Forskes det på normaltrykksglaukom?

Grønn stær er en vanlig sykdom og det er mye vi ikke vet om denne lidelsen. Derfor er det stor forskningsaktivitet. Et klart svar vi har fått når det gjelder normaltrykksglaukom, er at det hjelper å senke trykket i øyet for å motvirke skade, selv om trykket altså er i det normale området. Behandling med øyedråper og eventuelt laser eller operasjon, er derfor viktig. Et annet svar er at det er viktig å kartlegge blodtrykket og blodsirkulasjonen hos disse personene.

Når det gjelder forskning fremover, så er det håp om å utvikle nye medisiner som kan reparere eller beskytte synsnerven (såkalte neuroprotektive medikamenter).