80 % bekymret for jobb eller studier

I siste nyhetsbrev hadde vi en spørreundersøkelse: «Keratokonus og jobb/studier». Der sa 80 % at de har vært bekymret for jobben/studier grunnet keratokonus.

På spørsmålet om det var fare for at du ikke kan fortsette i jobben /med studier dersom din keratokonus påvirker synet ditt mer, var det nesten halvparten som svarte «ja» og resten «vet ikke». Alle som deltok i undersøkelsen svarte ja på at de har hatt utfordringer med å utføre jobben/studiene. Etter å ha sett disse tallene ønsker vi å introdusere dere for Blindeforbundets karriereverksted.

Karriereverksted – noe for deg?

Når man får problemer med synet, er det mange som opplever utfordringer i jobb og studier. Det kan være vanskelig å vite hvordan man kan få en studiesituasjon eller en arbeidshverdag til å fungere praktisk og energimessig, og ikke minst føler mange seg alene i situasjonen.

For å gi noen svar, arrangerer rehabiliteringsavdelingen i Blindeforbundet karriereverksted, som er et seminar om arbeid, to ganger i året.
Karriereverkstedene har varighet fra torsdag ettermiddag til søndag etter lunsj, og arrangeres på Hurdal syn- og mestringssenter. Blindeforbundet dekker utgiftene knyttet til deltakelse på karriereverksted.

Utgangspunktet for deltagerne på et karriereverksted kan være ganske forskjellig, fellesnevneren er synsvansker og et ønske om å være i jobb. Noen har akkurat fått nedsatt syn, eller har nylig begynt å ta tak i en synsnedsettelse som har vært der over tid, andre har hatt nedsatt syn hele livet. Noen har behov for innspill for å kunne beholde en eksisterende jobb. Andre ønsker å få en jobb for første gang, eller å komme tilbake i jobb etter en periode uten. Noen er skoleelever eller studenter som ønsker å planlegge og tenke framover i tid.

Hva skjer på karriereverkstedet?

Karriereverkstedene gjennomføres som en kombinasjon av foredrag med dialog og gruppearbeid. I foredraget er den ordinære jobbsøkerprosessen tema. I tillegg til informasjon om analyse av utlysningstekst, søknad, CV og jobbintervju, tas det opp hvordan dette kan løses når man har nedsatt syn. Skal man informere om det reduserte synet i søknad eller intervju, og hva kan konsekvenser av ulike tilnærminger være? Hva bør man gi av informasjon om synet til arbeidsgiver og kollegaer, og hvordan kan informasjon best gis?

Norges Blindeforbund sine mentorer deltar på karriereverkstedene, og har rolle som gruppeledere i gruppearbeidene. Mentorene er personer med nedsatt syn, som er i faste og velfungerende arbeidsforhold. De er ikke profesjonelle karriererådgivere, men har skolering som likepersoner. De deler av sine erfaringer med å få og beholde jobb med nedsatt syn, og kan hjelpe deg med å sortere tanker og til å se muligheter.

Mentorene har skolering innen løsningsfokusert tilnærming (LØFT), og benytter dette som verktøy i sine roller som gruppeledere. Formålet med gruppearbeidet er at den enkelte deltageren skal finne et mål knyttet til arbeid, for så å jobbe sammen med gruppa for å finne ut hvordan målet kan nås.

To damer sitter i samtale ved et bord

På karriereverkstedet treffer du mennesker som er i samme situasjon som deg.

Karriereverkstedene er preget av stor grad av erfaringsutveksling, og fokuset er på ressurser og muligheter. Du får ikke presentert fasitsvar på et karriereverksted, men du kan få masse spørsmål, innspill og støtte til å komme fram til gode løsninger, nye tanker og ideer og inspirasjon til å være i jobb. Siden erfaringsutveksling og muligheten til å snakke med andre i en lignende situasjon er en viktig del av karriereverkstedene, er det satt av mye tid til å være sosial. I tillegg til foredragsholder og mentorene, deltar to rådgivere fra rehabiliteringsavdelingen.

Første mulighet til å delta på et karriereverksted i år er fra 18. til 21. november. For å melde deg på, eller få mer informasjon, kontakter du rehabiliteringsavdelingen ved Gry Berg eller Ingrid Jøssang på telefon 23 21 50 00 eller rehab.oslo@blindeforbundet.no