Øyelegen

En øyelege er lege med spesialutdanning i øyesykdommer (oftalmologi). Øyelegen har ansvaret for diagnose og behandling av personer med øyesykdommer.

Hva gjør øyelegen?

Mens enkle synsundersøkelser stort sett foregår hos optiker eller allmennlege, utføres alltid en full øyeundersøkelse – med tanke på øyesykdom – hos øyelegen. En øyelege kan også utføre synskirurgi for å rette opp synsproblemer som langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner, samt behandle øyesykdommer som forkalkning (AMD) og grå stær (katarakt).
For å få undersøkelse hos øyelege (med offentlig avtale), kreves henvisning fra lege eller optiker.

Gå jevnlig til øyelege dersom:

Man har en familiehistorikk med opphopning av øyesykdommer som grønn stær (glaukom) eller forkalkning (AMD).
Også en del kroppslige sykdommer som diabetes ("sukkersyke") og forhøyet blodtrykk, kan gi synsproblemer og bør holdes under oppsikt.

Enkle metoder til egentesting av synet

Synet er sammensatt av en rekke funksjoner.
Ved å sammenligne begge øyne kan man oppdage forandringer over tid.
Synet kan kontrolleres ved å dekke det ene øye for eksempel med en sleiv.

  • Synet på langt hold kan sjekkes ved å lese teksten på TV-en i passende avstand. Har du avstandsbrille så bruk denne.
  • Synet på nært hold kan sjekkes på vanlig avistekst – med lesebrille og i god belysning.
  • Test regelmessig synet på ruteark (Amslerkort) – har strekene blitt krokete bør du oppsøke lege rask.
  • Etter hjerneslag kan synsutfall oppstå.

Sidesynet (synsfeltet) er viktig for å orientere seg. Se på et punkt rett frem og vurder om du - uten å bevege blikket – registrerer hånden ute til siden.
Mørkesynet blir dårligere med alderen, men kan også være tegn på øyesykdom. Trenger du mer lys enn dine jevnaldrende for å finne frem i halvmørke?
Er ikke synet bra, kan man kontrollere synet hos optiker eller lege.