For medlemmer

Vi registrerer navn, adresse, epost, telefonnummer og fødselsnummer. Det er du selv som gir oss disse opplysningene når du melder deg inn.

I tillegg lagres i mange tilfeller helseinformasjon om den enkelte registrerte. Dette er informasjon som visus og diagnose som spesifiserer synshemning. Det føres også helsejournal om deltakere i våre rehabiliteringstilbud. Dette er en del av saksbehandlingen for å kunne utføre tjenestetilbudet enklest mulig for brukere/medlemmer. Vi utleverer ikke personinformasjon til tredjeparter uten samtykke fra den enkelte.

Vi registrerer hvilke henvendelser (skriftlig, epost, sms eller telefon) vi har gjort til deg og hva du eventuelt har svart på disse. Hvis du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker bestemte typer henvendelser, registreres det slik at vi ikke kontakter deg på en måte du ikke ønsker. Vi har tillatelse til å innhente fødselsnummer fra Folkeregisteret. Hvis du ikke ønsker at vi skal innhente fødselsnummer, kan du sende epost til medlem@blindeforbundet.no eller ringe medlemsservice på 23 21 50 50.

Hvis du i tillegg til å være medlem også gir gave til Norges Blindeforbund, registreres også opplysninger om giverforholdet, slik det er angitt i «Informasjon til deg som har støttet oss med en gave».

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) og nr 1. f), samt artikkel 9 nr. 2 a), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i og som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern, samt ivareta en berettiget interesse hvis du og er giver.

Innstillinger
ja