Rett til å overføre opplysninger – Dataportabilitet

Retten til dataportabilitet er en ny rettighet som skal styrke din kontroll over egne personopplysninger. Du kan lese mer om denne rettigheten på Datatilsynets nettsted.
Innstillinger
ja