Retten til å protestere på behandling av personopplysninger

Med noen unntak har du rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjelder hvis opplysningene behandles uten ditt samtykke. Du kan lese mer om denne rettigheten og unntakene på Datatilsynets nettsted.

Innstillinger
ja