Hvis du sender en e-post

E-postserver til Blindeforbundet er plassert i egne lokaler og driftes av vår egen IT-avdeling. All e-post som sendes Blindeforbundet blir skannet for virus og skadevare. Vår e-postserver støtter TLS (kryptering av kommunikasjon mellom e-postservere), men det er ikke gitt at din e-postleverandør har slik støtte, så vi fraråder sending av sensitiv informasjon per e-post.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikkerhet og drift av Blindeforbundets IT -miljø.
Innstillinger
ja