Kamera i fellesareal på Blindeforbundets hovedkontor i Oslo

Ved resepsjonen i Sporveisgata 10, samt bakre portrom er det montert overvåkningskamera. Det er og et kamera med mikrofon i inngangspartiet.

Kamera i inngangspartiet med mikrofon aktiveres når noen ringer på døra, og bilder og lyd går kun til vår resepsjon. Det er ingen lagringsmulighet av denne informasjonen.

Overvåkningskameraene aktiveres ved bevegelse og film lagres i syv dager. Avspilling og visning av opptak er begrenset ved at utstyret er plassert på Blindeforbundets eget serverrom, og gjøres kun ved uønskede hendelser.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre adgangen til Blindeforbundets bygg i Sporveisgata 10, Oslo.
Innstillinger
ja