Når du tar kontakt med rehabiliteringsavdelingen?

Individuell hjelp og veiledning

Dersom du tar kontakt med rehabiliteringsavdelingen for å få individuell hjelp og bistand, svarer vi på generelle henvendelser, samt journalfører et kort resymé av samtalen av hensyn til dokumentasjon. Dette gjøres for at vi skal kunne hjelpe deg bedre ved eventuelle fremtidige henvendelser.

Dersom du vil at vi skal bistå med søknader, klagesaker, eller ta kontakt med det offentlige hjelpeapparatet, innhenter vi synsopplysninger og eventuelle andre relevante helseopplysninger. Dette registreres i vårt journalsystem. Vi registrerer også navn, adresse, epost, telefonnummer, fødsels- og personnummer. Disse opplysningene registreres også dersom du har besøk av en rehabiliteringskontakt. Dette gjøres for at vi skal gi deg best mulig hjelp og veiledning.

Hjemmelen for behandlingsgrunnlaget er her personvernerklæringen artikkel 9 nummer 2 punkt a, sammenholdt med personvernforordningen artikkel 9 nummer 1.

Innstillinger
ja