Ansatte

Blindeforbundet behandler opplysninger om ansatte for å kunne utbetale lønn, og andre opplysninger som er relevante for den enkelte arbeidsforhold. Slike opplysninger er skatteprosent, lønnsnivå, skattekommune, tidsregistrering, fagforening, i tillegg til grunndata som identifiserer den enkelte ansatte.

Det registreres og informasjon om den enkelte knyttet til tilgangskontroll for bygning med nøkkelbrikker, samt bruk av dørbrikke logges.

Den ansatte registreres og i IT-systemene for tilgangsstyring inn til de ulike IT-systemene. Tilgangene her er definert utfra seksjon og arbeidsoppgaver.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6. nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den ansatte er part i.
Innstillinger
ja