7. Informasjonssikkerhet og databehandlere

De fleste datasystemene til Blindeforbundet driftes av Blindeforbundet egen IT-avdeling, og er plassert i egne lokaler. Fylkeskontorer og sentre benytter IP VPN -linjer inn mot hovedkontoret og driftssentralen til Blindeforbundet, så alt er i et lukket nett. 

Til medlemshåndtering, fakturering og journalføring benytter vi systemet Consio fra Teamdata. I tillegg håndteres noe av informasjonen til dette systemet i arkivsystemet eDocs som leveres av Contesto. Til lønn, HR og økonomi benytter vi Unit4 Agress, og til giverregisteret benyttes Progress som leveres av IT Consulting AS. Sentrene våre benytter i tillegg Picasso fra Techotel for betjening av kursdeltakere og gjester. 

Ved behov for bistand får leverandørene fjerntilgang via VPN eller Teamviwer. Teamviewer benyttes og av Blindeforbundets IT-avdeling for å bistå ansatte ute i organisasjonen. 

Innstillinger
ja
Innhold