Beising

Vite hva som er beiset og hvor langt du er kommet når du beiser huset

Kjenn med fingrene om veggen er våt eller tørr. Hør etter om det er beis på kosten.