Plenklipping

Vite at hele plenen er klippet

Klipp dobbelt. Klipp først på langs og deretter på tvers. Plenklipping forutsetter god lokalkunnskap og orienteringsevne.

En robotklipper er en selvgående, oppladbar gressklipper som på egenhånd klipper plenen. En kabel i utkanten av plenen avgrenser området der klipperen går. For at dette skal kunne fungere er det viktig at robotklipperen blir riktig «installert». Du må regne med å være avhengig av hjelp i starten for å få dette til å fungere.

Se hvor du har klippet

Se etter hjulsporene etter klipperen og beregn etter dem. Se etter kontrasten i skillet mellom klipt og uklipt gress. Det er lysere der det er klipt. Forskjellen synes bedre når gresset er litt høyt før klipping.