Sette poteter

Holde rette rader og ha passelig avstand mellom settepotetene

Sett opp pinnene i like stor og passelig avstand fra hver sin kant på bedet/åkeren. Det er en fordel om kanten er tydelig markert med planke eller stein. Fest snora til pinnene og grav en fure. Sett potetene ved å bruke målepinnen på 20 cm og fyll opp med jord. Flytt så pinnene og snora og mål rett i forhold til den første potetraden. Ved å arbeide knestående får du bedre kontakt med det du gjør.