Barn i huset

Barnet kan ødelegge gjenstander du er redd for (ved uhell)

Sett bort (lagre) ting du er redd for.

Ikke tråkke på leker som ligger på gulvet

Subb med føttene og føl deg fram på den måten, for ikke å tråkke på lekene.

Ikke snuble i sykler som ligger foran trappa og sekker som ligger innenfor døra

Gjør en avtale med barna og vennene deres om hvor syklene og ryggsekkene skal plasseres.