Barnehagen

La barnet få nok synsstimulerende og fysiske aktiviteter

Be barnehagen om å legge forholdene til rette slik at barnet får en del fysiske utfordringer utendørs. Videre be personalet være ekstra oppmerksomme med hensyn til å gi synsstimulerende aktiviteter. For eksempel spill, tegnepregede formingsaktiviteter, innlæring av farger og lignende

Være orientert om beskjeder fra barnehagen

Få utdelt planer etc. i trykt eller vanlig skrift, eventuelt innlest på lydfil. Bli muntlig informert. Spør selv personalet av og til om det er noen beskjeder.