Skjønnlitteratur for barn på lyd og i punktskrift

Lese bøker for barn

Kontakt Lydbiblioteket for å kunne bli registrert som låner.  Lån av lydbøker fra NLB og KABB er gratis. Lydbøkene sendes portofritt i posten.

Lån lydbøker fra offentlig bibliotek.

Last ned lydbøker fra internett.

Kontaktinfo:

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) i Oslo, tlf: 22 06 88 00.

KABB Tlf. 69 88 31 11.

Les mer om lydbøker her