Generelle tips til håndarbeid

Praktiske gjøremål og håndarbeid er en viktig del av livet for mange. Når synet svikter er det mange slike aktiviteter som blir vanskelige. Noen ganger kan aktivitetene tilpasses og metodene forenkles på en slik måte at en kan fortsette med de samme aktivitetene. Andre ganger er det kanskje ikke mulig å fortsette med de gamle aktivitetene. Da kan det være en god idé å finne på nye aktiviteter, slik at en fortsatt får brukt sine kreative evner og interesser. Under følger både tilpasninger av teknikker og tips om nye gjøremål som kan erstatte det en har drevet med tidligere.

Se det du arbeider med når du gjør håndarbeid

Bruk en lupe med god belysning og ha begge hender fri til håndarbeid.