Synge i kor

Lære sangtekster

Skann tekstene og lær dem utenat.

Eller samarbeid med seende i koret når dere skal lære en sang.                     

Lære riktig stemme

Ta opp egen stemme under korøvelsen og arbeid videre med denne hjemme.

Finne nye sanger

Søk etter sangtekster og skriv dem ut i punktskrift.