Belysning og bytte av sikringer

Huske å skru av/på lyset

Koble lyset til en tidsstrømbryter som gjør at lyset blir slått automatisk på og av på ønskede tidspunkt. Det finnes flere typer, ikke alle egner seg like godt for programmering for synshemmede.

Vite om lyset er av eller på

Marker en del av bryteren, for eksempel med tape i den posisjonen bryteren står på.

Dette er hjelpemidler som består av en "overgang" mellom kontakten i veggen og ledningen. Her finnes en form for mottaker som tar i mot signaler fra en fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan en styre alle kontaktene enkeltvis eller samlet.

Få tilbake lyset når sikringen har gått, og vite hvilken sikring som er gått

Alle sikringene nummereres med punktskrift eller storskrift og en liste i punkt eller storskrift henges på innsiden av skapdøren. Listen viser til de nummererte sikringene og hvilke rom i leiligheten de omfatter.

Bytt ut de vanlige sikringene med automatsikringer. Dersom disse blir overbelastet, spretter det ut en "bryter" som er lett å kjenne. Trykk denne inn igjen og strømmen er tilbake. I nybygg brukes det nå vanligvis sikringstavler med fastmonterte automatsikringer.

Dersom du ikke har lyssans, kan du bruke en lysindikator for å sjekke om taklyset virker når lysbryteren er slått på. Da kan du finne ut om sikringen er gått eller ikke.

Fargeindikatorer har lysindikator innebygd.