Badevekt

Bruke badevekt

Benytt badevekt med tale eller for synshemmede.

De fleste kikkerter som er spesiallaget for synshemmede har innstillingsmulighet for svært korte avstander, for eksempel til å se på badevekten.