Måle kroppstemperaturen

Måle temperaturen

Bruk talende termometer.

Legg ordinært digitalt termometer under kameraet på en lese-TV og les av resultatet på skjermen.