Nyheter; aviser, radio og TV

Grafikk: KikkertbrillerFå med deg nyheter

Bruk egnede lesehjelpemidler til å lese avisen.

Radio og TV formidler lokale og større nyheter.

Les nyheter på internett. De fleste norske aviser har en egen nettutgave.

I Norges Blindeforbunds lydaviser er det en del med nyheter fra fylket du bor i. Lydutgivelsene kan du finne i en egen lydportal.  Noen steder gis lokalavisen ut som lydavis.

Abonner på den lettleste ukeavisen Klar Tale.

Abonner på lydaviser, som inneholder klipp fra aviser og blader.

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek har en abonnementsordning på noen større aviser. Du kan enten få avisene tilsendt på CD i Daisyformat eller laste ned/streame innholdet over Internett.

Vanskelig å betjene fjernkontroller

Det finnes enkle fjernkontroller i salg. Disse har bare taster for de mest nødvendige funksjonene

Ser ikke TV-bildet godt nok

Sitt nær TV-skjermen; fra en halv meter og oppover.

Kikkertbriller forstørrer fra 2 ganger og oppover. Jo større forstørrelse, jo mindre synsfelt.