Bruk av kokeplater, stekeovn og annet

Unngå å brenne deg

Sett kjelen på plata før du slår den på.

Vite om kjelen eller pannen står midt på platen

Hold en stekespade av tre loddrett, og før den rundt kjelen og inntil platen for å kjenne om kjelen står riktig. Bruk evt. en tykk gryteklut og kjenn etter rundt kjelen.

Unngå å velte pannen og kjelen

La alltid hanken på pannen/ kjelen vende enten til venstre eller høyre (på klokka 9 eller 3), og aldri ut fra komfyren mot deg.

Unngå å brenne deg

Ved bruk av komfyr: bruk kjeler og panner med håndtak som ikke leder varme.

Ved bruk av stekeovn: bruk varmehemmende grillvotter.

Unngå  å brenne deg når maten skal vendes

Ta pannen vekk fra den varme platen og la den kjøle seg ned litt slik at sprutingen avtar. Snu maten og sett pannen tilbake på den varme platen.

Beregne størrelsen på bakepapiret til stekeplaten

Bruk ferdig oppdelt bakepapir. Dette er å få kjøpt i de fleste dagligvarebutikker.

Sette platen rett i rillene i stekeovnen, og ikke på skrå

Begynn i kald ovn. Plasser en trådrist i rillehøyden under der platen skal stå. For kontroll: tell samme antall riller på begge sider.

Frykt for å glemme å slå av plater eller stekeovn

Bruk Komfyrvakt. Dette er et hjelpemiddel som kan innvilges via folketrygden. Den monteres mellom kontakten og komfyren, og gjør at strømmen brytes en forhåndsvalgt tid.

Vite at alle apparatene er avslått etter bruk

Koble kaffetrakter og annet til et grenuttak. Slå av bryteren etter bruk slik at strømforsyningen til alle apparatene kuttes. Merk bryteren med av/på. Bryteren lyser når den er på.