Håndtere brødskiver

Se brødskiva

Legg brødskiva i den ene håndflaten, og hold kniven i den andre hånden. Slik kan du lettere tilpasse avstanden mellom brødskiva og øynene.

En hvit asjett gir god kontrast til en mørk brødskive. En mørkere asjett gir god kontrast til en brødskive av loff. Da kan brødskivas ytterkant bli tydeligere, og skiva enklere å smøre.

Få brødskiva til å ligge stødig

Bruk en smørefjøl i plast. Denne har støttekanter som gjør at skiva ligger stødig, og har i tillegg knotter som gjør at den ikke sklir.

Fordele smøret på brødskiva

Begynn med å smøre fra midten på brødskiva, og fordel smøret ut til sidene. Det enkleste er å dreie skiva slik at du hele tiden kan smøre mot deg.