Holde tale/foredrag

Huske stikkordene når du holder tale

Skriv stikkordene på punkt og ha "jukselappen" tilgjengelig under talen.

Bruk Power Point. Teksten som står i presentasjonen kan enten leses på leseliste eller på et ark med punktskrift.

Legge arket riktig vei når du bruker overhead/lysark

Fest et punktark med tape i lysarkets venstre kant. Det kan være lurt å skrive lysarkets tekst med punktskrift på punktarket.

Avdekke deler av teksten på lysarket

Del punktarket opp i mindre deler slik at du kan bla/åpne deler av arket og dermed avdekke litt og litt av lysarket.