Merking og tilpassing av hjemmet

Ved innkjøp av komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner og lignende, gjelder det å finne fram til modeller som er enkle å betjene. For eksempel færrest mulig skjulte ”touchknapper”. Bryterne bør ha klare trinn som du kjenner når du vrir på dem. Det er også en fordel om bryterne er spissere i den ene enden, slik at det er lett å kjenne hvor den peker. Det å finne fram til slike hensiktsmessige modeller, gjør arbeidet med å merke apparatene mye enklere. Merk enkelt i forhold til personlige behov. For mye merking på for eksempel en vaskemaskin kan være forvirrende.