Finne varmepunktet på komfyren og stille den inn

Finne varmepunkt på keramisk topp

Skru på plata, vent til det kommer rødt lys, og plasser deretter kjelen på plata. Merk bryteren med merketube hvis det er mulig.

Finne varmepunkt på induksjonstopp

Sett merkeblemmer på langsiden av komfyren ved plateavmerkingen. Kjenn etter merkeblemmene, og plasser deretter kjelene. Kjenn så etter med hendene om det er varmelekkasje, eller bruk hørselen for å høre om varmen er på. 

Vær oppmerksom på at noen apparater med temperaturangivelse bruker klokkesystemet. Mange komfyrer er laget slik at når termostatbryteren på stekeovnen peker mot klokka 3 er den innstilt på 100 grader, når den peker mot klokka 6 er den innstilt på 200 grader og mot klokka 9 er den på 300 grader. På vaskemaskiner får man ofte 30 grader når bryteren peker mot klokka 3, 60 grader når den peker mot klokka 6 og så videre.