Kontooversikt

Grafikk: Gammeldags telefon med dreieskiveHolde oversikt over saldoen og de siste kontoinnskudd- og uttakene

Ring telefonsvareren Kontofon i din bank, og få opplysninger om kontoen.

Be banken om å sende kontoutskrift i punktskrift.

Nettbank gir tilgang til vanlige banktjenester som kontooversikt. Det er mulig å få talende kodebrikke fra banken, evt. få koden på telefon.