Politimannen Håkon fikk alvorlig øyesykdom: –Jeg trivdes i yrket og ønsket å fortsette

Fantasien er i hovedsak det som setter stopper for hva en svaksynt eller blind kan ha som jobb. Alle forstår at flyger, kirurg og sjåfør ikke er noe særlig, men det finnes så utrolig mange andre muligheter.

Undersøkelser tyder på at ledere i norske bedrifter og ansatte i NAV har for liten kunnskap om hva det vil si å være svaksynt og blind. Med riktig tilrettelegging kan mye være mulig.

Håkon Gisholt og førerhunden hans Rames framfor Politibygget i Oslo. Foto: Per Ervland

Politibetjent Håkon

Håkon jobbet som politibetjent i ordensavdelingen i tre år før det ble oppdaget at han har øyesykdommen retinitis pigmentosa, som gjør at synet gradvis svekkes. Mens en person med normalt syn har 180 graders synsvinkel, ser Håkon i dag bare to grader.

Men det setter ingen stopper fra å la Håkon holde fram i Politiet. 

– Jeg trivdes i yrket og ønsket å fortsette, selv om synet ble gradvis dårligere. Jeg var heldig å ha en arbeidsgiver som ønsket å tilrettelegge. Da jeg fikk spørsmål om hva jeg ønsket å jobbe med, fikk jeg en stilling i arrestmottaket og nå jobber jeg ved kriminalvakten, forteller Håkon.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– Jeg tar blant annet imot tips som kommer per telefon eller mail og tilrettelegger kurs for de ansatte.

Betydningen av å ha jobb?

– Det er godt å møte gode kolleger hver arbeidsdag og å føle at man gjør noe fornuftig.

Hva slags tilrettelegging har du på jobb?

– På arbeidsplassen har det vært effektivt å blende vinduer slikt at jeg får riktig lysforhold. I tillegg bruker jeg skjermforstørring.

Noen utfordringer?

– Tidligere var det å komme seg til og fra jobb. Men nå har jeg fått førerhund.

Førerhunden Rames leder Håkon utenom hindringer – både langs bakken og i høyden. Han markerer fortauskanter og trapper, og søker på kommando blant annet fotgjengerovergang og dører. Puddelen har gitt Håkon større frihet, både i pendlingsituasjonen og på joggeturene på fritiden.

Se mulighetene

En undersøkelse fra NORCE Norwegian Research Centre «Mangfold på arbeidsplassen» (finansiert av Forskningsrådet), viser at arbeidsledere og deres ansatte har svært liten kjennskap til svaksynte og blinde som arbeidstakere. Hele 87 prosent svarte at de ikke hadde erfaring med å ha en svaksynt eller blind arbeidstaker.

Ikke mange arbeidsgivere kjenner til Navs tjenester og de hjelpemidler som er med på å tilrettelegge arbeidssituasjonen til svaksynte og blinde. Blant hjelpemidlene er ikke minst
datamaskinen og smarttelefonen viktige støttespillere for synshemmede, uavhengig om de står i jobb eller ikke.

Det er veldig viktig å kunne se mulighetene – og ikke tenke på begrensningene.