Kjenn din rett – til å ikke bli diskriminert

"Kjenn din rett" er et prosjekt som skal gi syns- og hørselshemmede kunnskap om deres diskrimineringsvern i form av likestillings- og diskrimineringsloven, og hvordan man går frem for å klage til Diskrimineringsnemda.

Mosaikk, mennesker i demonstrasjon med knyttede never.

People Power Mosaic by Herb NeufeldCC BY 2.0

Tilbud og kommende aktiviteter

Etter påske setter vi i gang verksted for klagesaker.

Hvem kan delta på verksted for klagesaker?

Målgruppen for verkstedene er syns- og hørselshemmede. Med det mener vi deg som ikke ser, ser dårlig, har nedsatt hørsel, eller en kombinasjon av disse. Du trenger ikke være medlem av en av de involverte organisasjonene for å delta. Det er ingen påmeldingskostnad. Har du en opplevelse som du tenker kan være diskriminering? Ta kontakt.

Les mer: Hva er et verksted for klagesaker?

Etter å ha arrangert to webinar, setter vi i gang med verksted for klagesaker over påske. Tilbakemeldinger vi har fått viser at det er behov for konkrete eksempler på hva diskriminering er, og behov for rådgivning om klagesaker. Vi starter derfor med et verksted med temaet manglende universell utforming av IKT.

Vi skal deretter arrangere flere verksted med andre temaer, og tilpasser antallet og temaer etter interesse og etterspørsel.

Følg med her og på vår facebook-side for oppdatert informasjon om arrangementer og påmelding.

Webinarer

Opptak av webinarene publiseres her.

I løpet av 2022 lanseres også digital rettsinfo, veiledning om diskriminering og klagesaker på denne siden. Dette skal vi videreføre etter prosjektets slutt. Prosjektet varer til mai 2023, og avsluttes med lansering av en fagrapport om prosjektets mål og utvikling.

Se også: Tips og råd om klageprosessen og Diskrimineringsnemda

Hvem står bak prosjektet

Samarbeidspartnere og styringsgruppen i prosjektet er Stian M. Innerdal (Norges Blindeforbund), Berit Vegheim (Stopp Diskrimineringen) og Marte Oppedal Vale (Hørselshemmedes Landsforbund). Prosjektet gjennomføres med tilskudd fra Bufdir.

Kontaktinfo

Lurer du på noe? Kontakt prosjektleder Miranda Moen, miranda.moen@blindeforbundet.no.