Mosjon, trening og idrett

Å holde seg i aktivitet er viktig for alle. Tilrettelagt trening og ledsaging finnes mange steder. Her kan du lese mer om hvordan du kan holde deg i form.

Blindeforbundets syn- og mestringssentre har mange ulike kurs med fokus på trening og fysisk aktivitet. Du kan lese mer om kurstilbudet her.

Fylkes- og lokallag i Norges Blindeforbund arrangerer turer og aktiviteter lokalt. Her kan du se på tilbud der du bor. I tillegg kan du finne mer informasjon om tilrettelagte aktiviteter for blinde og svaksynte under.:

  • Hodr IL, er et idrettslag for synshemmede i Oslo. Aktiviteter er innen mosjonsidrett og fjellturer.
  • Team RP i regi av RP-foreningen, rpfn.no, har blant annet trening på Bislett med ledsager, fjellturer og deltakelse i mosjonsløp.
  • Beitostølen Helsesportsenter i Oppland, tilbyr treningsopphold for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser. Oppholdet dekkes i sin helhet av det offentlige. 
  • Valnesfjord Helsesportsenter i Nordland tilbyr treningsopphold for voksne med funksjonsnedsettelser.
  • Tilrettelagte idrettsarrangementer holdes bl.a. på Beitostølen Helsesportsenter som ridderrennet.no, Ringebufjellet, Vintersportsuka.no og på Blindeforbundets syn- og mestringssentre,
  • Norges Idrettsforbund (NIF) har ansvaret for å inkludere personer med funksjonshemning i idrettslag gjennom sine særforbund. Hvis du ønsker å fortsette med eller å begynne med en bestemt idrett, kan du ta kontakt med idrettslaget der du bor. Du kan også kontakte NIF som har egne fagkonsulenter for funksjonshemmede. De har god oversikt over hvilke tilbud som finnes i hvert fylke og kan bistå både idrettslag og enkeltpersoner med aktivitetstilbud. 
  • Oslo Blindes Helsesportlag, har både senior- og junioravdeling. Kontakt laget på mobil: 922 33 100

Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler er utstyr spesielt utviklet for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i sportsaktiviteter. Tidligere kunne bare personer under 26 år søke NAV hjelpemiddelsentral om aktivitetshjelpemidler, men fra 1. juli 2014 ble det innført en tilskuddsordning for personer over denne alderen.

Treningskontakt

Personer som har problemer med å få gjennomført trening på egenhånd, kan søke kommunen om treningskontakt. Ikke alle kommuner har treningskontakt. Støttekontakt eller brukerstyrt personlig assistent (BPA) kan da benyttes til samme formål.Ta kontakt med kommunen din og spør om hva de kan tilby.

Støtte på fritiden

En støttekontakt kan bistå deg som har utfordringer med å komme deg ut på fritidsaktiviteter på egen hånd. Hvis kommunen ikke klarer å finne en støttekontakt, kan du undersøke frivillighetssentralen, Røde Kors eller Blindeforbundets fylkeslag der du bor om de har lignende tilbud. Brukerstyrt personlig assistent er en kommunal tjeneste for funksjonshemmede som har behov for praktisk og personlig assistanse i hverdagen. Tildelingen av BPA er avhengig av at ordningen anses som den mest hensiktsmessige for den enkelte bruker. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for å søke om støtte.

Ledsagerbevis

Med et ledsagerbevis kan du ta med deg en person på offentlige transportmidler og på kultur- og fritidsarrangementer der ordningen aksepteres. Ledsageren betaler da redusert pris. Beviset er en frivillig ordning for kommunene. Kontakt din hjemkommune eller bydel og spør om de tilbyr ledsagerbevis.