Praktisk hjelp

Som synshemmet kan man ha rett til en rekke sosiale tjenester.

Som synshemmet kan man ha rett til en rekke sosiale tjenester. Dette omfatter bla støttekontakt, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Søknad sendes til kommunen. Ev avslag klages til Fylkesmann.

Brukerstyrt assistanse

BPA innvilges de som har et sammensatt bistandsbehov og som trenger en mer fleksibel ordning enn det som ytes gjennom tradisjonelle sosiale tjenester. Ved innvilgning av BPA vil man selv kunne bestemme når timene som er innvilget skal brukes.

Den som får innvilget BPA vil selv være arbeidsleder for sin assistent, men det er ikke et vilkår at man klarer å fylle rollen som arbeidsleder. Hvis man fyller de andre vilkårene for BPA vil oppgaven som arbeidsleder kunne utføres av andre.

Det kan søkes om BPA gjennom kommunen.

Avlastningstiltak

Er en tjeneste for de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten vil kunne avlaste omsorgsgiver og øvrig familie.

Støttekontakt

Innvilges personer eller familie som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontakten vil kunne yte praktisk bistand til tilrettelegging av aktiviteter i dagliglivet.

Individuell plan

Dersom du har behov for koordinering av tjenester kan dette gjøres ved hjelp av individuell plan, for mer informasjon, ta kontakt med NAV Lokalt.