Hvem er vi til for?

For deg med nedsatt syn

Har du fått problemer med synet, kan dette bidra til mye fortvilelse og frustrasjon – både for deg og dem rundt deg.

Mange opplever utfordringer med skole, arbeid og fritid – og synes det kan være vanskelig å snakke med andre om det. Hos oss får du og dine pårørende råd og hjelp fra fagpersoner og andre med nedsatt syn. Da blir det enklere å takle den nye hverdagen.

For deg i yrkesaktiv alder

En jobbsituasjon kan oppleves vanskelig hvis det ikke tas hensyn til dine synsproblemer. Snakk med oss – vi kan hjelpe deg!

For deg som har barn med nedsatt syn

Vi gir informasjon om synshemming, og hvor du kan henvende deg for å få riktig hjelp. Vi har også foreldrekontakter (som selv har synshemmede barn) som kan være en god samtalepartner.

Du kan arbeide selv om synet svikter. Wenche Borgen Odden bruker flere kjekke hjelpemidler i jobben som bibliotekar.