Tilbyr råd til det offentlige

Det er mange offentlige aktører som jobber med personer med nedsatt syn, men det er få som har en helhetlig oversikt over hva slags tjenester en synshemmet har behov for og rett på.

Vi gir råd om:

  • Muligheter og rettigheter for svaksynte og blinde
  • Tilrettelegging av bolig og arbeidsplass
  • Universell utforming
  • Utdanning
  • Rehabilitering
  • Aktiviteter

Rådgivningskontor for syn vet om rettigheter og muligheter når synet svikter. Som retten til opplæring i smartteknologi.

 

Snakk med oss
– vi kan hjelpe deg!