Bli grasrotgiver og gi din andel til Norges Blindeforbund.

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spill-innsatsen direkte til et lag eller en forening.

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende sju prosent av din spilleinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går sju kroner til din grasrotmottaker.

Under kan du klikke på ditt fylkeslag og du kommer til Norsk Tipping sin side med riktig informasjon og organisasjonsnummer som du trenger for å gi til akkurat ditt fylkeslag.