Du kan stole på oss

Hver eneste person som støtter Blindeforbundet er like viktig for at blinde og svaksynte i Norge kan få livsnødvendig omsorg, praktisk hjelp og mestringskurs. Vi ønsker derfor å behandle deg og dine gavebidrag med ydmykhet og respekt.

  1. Vi garanterer at vi til enhver tid vil respektere deg og dine ønsker.
  2. Vi garanterer deg at vi vil sørge for at du får rettmessig skattefradrag for din støtte.
  3. Vi garanterer at vi respekterer reservasjoner mot adressert reklame.
  4. Vi garanterer at vår innsamlingspraksis er etisk forankret.
  5. Vi garanterer at vår innsamlingspraksis er juridisk forankret.

Å respektere sine givere handler mye om personvern, og vi forholder oss derfor aktivt til instanser og lovverk som:

Dette innebærer blant annet at vi med jevne mellomrom oppdaterer vårt giverregister i forhold til Folkeregisteret. Vi er faktisk lovpålagt å gjennomføre slike oppdateringer, slik at våre data er så riktige som mulig. Oppdateringene inkluderer samtidig reservasjoner mot adressert reklame. Vi gjennomfører slike oppdateringer en gang i måneden, slik loven krever.

Samtidig behandles dine personopplysninger helt konfidensielt, og vi vil på ikke noe tidspunkt gi eller selge disse opplysningene til noen andre interessenter. Alle personopplysninger behandles i hehold til Personopplysningslovens paragraf 8, og brukes kun til å oppfylle avtaler med deg som giver og til å drive informasjonsarbeid og innsamling for Norges Blindeforbund. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og du kan velge å gi din støtte anonymt. Behandlingsansvarlig i Norges Blindeforbund er generalsekretær Karsten Aak.

77 kroner av hver 100-lapp går til formålet

Kakediagram,verdier: Administrasjon 2,3%.Innkjøp og andre kostnader 6,4%.Innsamling 14,1%.Til formålet 77,3%.

 

Tallene er hentet inn fra Innsamlingskontrollen og er fra regnskapsåret 2015.