Etisk og juridisk forankring

Vårt innsamlingsarbeid følger strenge etiske regler og retningslinjer.

    • Alle ansatte under samme tak: Vi er stolte av at vi har alle våre ansatte i eget hus, og at vi ikke bruker andre firmaer til å gjøre innsamlingen for oss. Dette betyr at alle ansatte selv er engasjert i saken, og er godt informert og oppdatert om Norges Blindeforbund og alle de tiltakene vi gjennomfører.

    • Lave kostnader: Det betyr også at kostnadene i forbindelse med innsamling er så lave som mulig, og at vi kan garantere at din støtte kommer frem til det formålet du har valgt.

    • Vi er varsomme: Samtlige ansatte har skrevet under på en Vær Varsom Plakat, som blant annet handler om at våre givere alltid skal ha en positiv opplevelse av Norges Blindeforbund. Dette er bare et av mange tiltak vi gjennomfører for å forsikre oss om at innsamlingen foregår på en etisk forsvarlig måte.

Innsamlingskontrollen

Vi fører regnskap etter Innsamlingskontrollens regnskapsregler og etiske retningslinjer. Dette er en sikkerhet for deg som giver om at innsamlingen foregår på en betryggende måte og at midlene forvaltes forsvarlig. Her kan du lese mer om Innsamlingskontrollen.

Norges Innsamlingsråd

Norges Blindeforbund er i tillegg medlem av Norges Innsamlingsråd og sammen har vi utviklet en bransjenorm for innsamling. Her kan du lese mer om Innsamlingsrådet 

Revisjon og regnskap

Norges Blindeforbunds regnskaper revideres av revisjonsselskapet Noraudit DA. Dette er en ekstra sikkerhet for deg som giver om at din støtte går til akkurat det formålet du har valgt. Har du spørsmål?

Les også:

Ta kontakt med Giverservice på

E-post: giver@blindeforbundet.no
Telefon: 23 000 600