Diabetes og redusert syn

Vet du at diabetes er den vanligste årsaken til redusert syn og blindhet hos relativt unge mennesker? Og at den kan utvikle seg lenge før pasienten merker at noe er galt?

Har du tenkt på at det finnes en løsning – og at du kan være en del av den?

Netthinnesykdommen diabetes retinopati har blitt et samfunnsproblem. Den er den største årsaken til at mennesker i arbeidsfør alder mister synet. Problemet er økende, men det er stor tro på at jevnlig netthinnefotografering kan bidra til å forhindre dette.

Mann på undersøkelse hos øyelege

Blindeforbundet har startet en forskningsprosjekt der vi vil finne ut av og gjennomføre tidlige undersøkelsesmetoder som alle med diabetes vil kunne dra nytte av. Dersom du ønsker å være med å støtte dette prosjektet bidrar du til at flere kan bli oppdaget tidlig i sykdomsforløpet, slik at helsevesenet kan gi riktig henvisning og behandling.

Dette forskningsprosjektet har som mål å etablere et lavterskel screeningprogram for øyeundersøkelser. Blant annet samler vi nå inn til å kjøpe inn utstyr for å tilby undersøkelser i Blindeforbundets lokaler, og ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Din støtte til dette forskningsprosjektet vil være av stor betydning fordi det kan gi avgjørende informasjon om hvorvidt denne metoden kan hindre at mange unødig opplever synstap.

Med deg med på laget vil flere kunne beholde synet sitt lenger.

Støtter du forskning er du med på å:

  • Bekjempe øyesykdommer
  • Helbrede synstap 
  • Utvikle nye hjelpemidler for synshemmede.

 

Fordeler ved å støtte Norges Blindeforbund forskning

Støtter du forskning med over 1200 kroner i året, får du en synsforsikring med på kjøpet. Den gjelder ved tap av ulykke og utbetaler inntil 1 063 990 kroner (10G pr 2021). Du vil også motta jevnlig informasjon om forskning relatert til øyehelse. 

Du kan stole på oss

Vårt innsamlingsarbeid følger strenge etiske regler og retningslinjer og vi garanterer deg at vår innsamlingspraksis følger norske lover.
Les mer om din trygghet og våre etiske regler her.