Slik blir midlene brukt

3 av 4 kroner som vi bruker, må vi samle inn selv. Slik brukte vi midlene i 2019. Takk til alle som støtter vår sak!Illustrasjon kakediagram viser fordeling av midler. Tiltakene er her i teksten beskrevet slik at det som får størst andel kommer først i beskrivelsen:Kurs, opplæring, opplevelserBilde 1: To kvinner ved et skrivebord.Har tatt tilbake hverdagen I 2019 deltok 1 300 synshemmede på kurs ved Blindeforbundets syn- og mestringssentre. Der lærte vi det vi trenger for å kunne ta tilbake hverdagen vår. Mange fikk hjelp til å komme tilbake i jobb.Bilde 2: Lek og moro i gymsalen. Her blir en liten gutt båret på ryggen til. En ung mann.Har gjort ting vi aldri trodde vi skulle gjøre Over 477 barn, unge og familiemedlemmer deltok på Aktiv familie, Sommerleir, Ung uke og Aktiv Høst. Ingenting er som å høre latteren fra barn og unge som har gode opplevelser sammen.Bilde 3: Portrett av en kvinne.Akseptere et synstapSynshemmede og pårørende får hjelp til å forstå og påbegynne aksepteringsprosessen knyttet til synstapet. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er 70 år, men flertallet er mellom 80 og 90 år. Lokalt arbeidBilde 1: Smarttelefon med stor skrift på skjermen.Hjelp der vi borAnsatte og synshemmede hjelpere i alle fylker ringer og kommer gjerne på besøk. De gir råd og tips, og lytter til våre behov. Bilde 2: En mann holder foredrag for flere folk.Folkeopplysning om synSynskafé i samarbeid med Specsavers ble avholdt rundt om i landet. Kunnskap om syn forebygger blindhet.Informasjon og kamp for likestilling Bilde: En gruppe folk med plakater. Tror på et mer inkluderende samfunnI 2019 gikk vi fra 8 til 13 fylker som ble med i utvidet transportordning.InternasjonaltBilde: Lege med pasient.Kan se igjen Over 14 000 synshemmede i Asia og Afrika fikk igjen synet ved våre klinikker. Mange som ikke kan få synet tilbake, har lært seg et yrke slik at de kan være selvstendige. FørerhundBilde: Kvinne på tur med sin førerhund.Kan gå ut når vi vilFørerhunden er vår venn og hjelper. Og i fjor ble det utdannet enda flere førerhunder. Det vil si frihet til flere. ForskningBilde: En gutt får undersøkt øynene sine.Håp om en bedre fremtidDet ble brukt nesten fire millioner kroner til forskning relatert til øyehelse. Det gir oss håp om en bedre fremtid.

Slik blir midlene brukt
Klikk for full størrelse… Størrelse:: 299.6 KB