Våre dør-til-dør ververe

På grunn av koronasituasjonen har ikke Blindeforbundet drevet med feltververing på en stund, men nå har vi forsiktig startet opp igjen. I den forbindelse har Norges Blindeforbund, i samarbeid med andre organisasjoner og med Norges Innsamlingsråd i spissen, utarbeidet en nasjonal veileder for feltverving.

Veilederen er utarbeidet i henhold til retningslinjer og mal fra Folkehelseinstituttet (FHI) publisert 13. mai 2020. Du kan lese hele veilederen her.

Hvorfor banker vi på dører?

Måten vi jobber på er å snakke med folk ved å banke på dører. Dette er den beste måten å avdekke om det finnes synshemmede som sitter hjemme og ikke får hjelp av oss. Dersom personen vi snakker med ikke har en synshemning, spør vi om han eller hun vil støtte vårt arbeid ved å bli fast giver

Hvordan kjenner du igjen våre innsamlere?

Norges Blindeforbunds ververe har på seg sorte jakker med logoen til Norges Blindeforbund. De har et identitetskort rundt halsen, der bilde, navn og vervenummer står på. De samler ikke inn penger i en bøsse, men spør i stedet om en månedlig, fast avtale.

Hvor er vi akkurat nå?

På grunn av koronasituasjonen følger våre ververe strenge smitteverntiltak, og vi er ekstra nøye med å holde trygg avstand. Vi holder oss utenfor kommuner med høy smitte. For tiden er vi kun aktive på Sør- og Østlandet.

Norges Blindeforbunds ververe går i normale omstendigheter fra dør til dør i hele Norge.