Årets temaet er ledelinjer

Hvert år arrangerer vi synshemmedes aksjonsuke der vi fokuserer på et tema som er viktig i synshemmedes hverdag.

I år er temaet ledelinjer og ledende elementer i bygg og uteområder. Disse bidrar til at alle, inkludert blinde og svaksynte, finner svar på disse essensielle spørsmålene, hvor er jeg, hvor skal jeg eller hvordan kommer jeg dit?

Riktig utformede ledelinjer styrker fremkommeligheten og viser vei. På denne måten økes kvaliteten på bygg og uteområder for alle som ferdes der.

nei
Person med hvit stokk, på vei ned en trapp. I bunnen er det oppmerksomhetsfelt.
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja