Messenger

Generelt om tilgjengelighet i appen:
Facebook Messenger brukes av mange blinde og svaksynte. Kjernefunksjonaliteten fungerer forholdsvis bra med hjelpeteknologi, men det er absolutt en hel del tilgjengelighetsutfordringer. Erfaringsmessig oppstår det også nye problemer i forbindelse med oppdateringer, og det kan ta lang tid å få rettet slike tilgjengelighetsproblemer.


iOS-versjonen: Terningkast 4
Android-versjonen: Terningkast 4

Bilde av terning der siden med fire vender opp.