TV2 Sumo

Generelt om tilgjengelighet i appen

TV2 Sumo er en app med stort forbedringspotensial i forhold til universell utforming. I omtalene har vi kun tatt med eksempler på tilgjengelighetsfeil. En detaljert evaluering av tilgjengelighet hadde utvilsomt medført flere feil (dvs. vi har også funnet ting som ikke er tatt med). Selv om appen er langt fra optimal kan også skjermleserbrukere få noe ut av den: gitt at de lærer seg kontroller uten alternativ tekst og en del kronglete workarounds. TV2 Sumo kan ikke brukes med tastatur på iPhone (dette har vi dessverre ikke fått testet på Android).

iOS-versjonen: Terningkast 2

Bilde av en terning der siden med to vender opp

Android-versjonen: Terningkast 3

Bilde av en terning der siden med tre vender opp