Introduksjon

Sted: Evenes syn- og mestringssenter
Startdato: 2019-08-13
Sluttdato: 2019-08-16

Introduksjonskurset er det første kurset i rekken av rehabiliteringskurser. På kurset får deltakeren blant annet innblikk i fagene mobilitet, IKT samt kunst og håndverk. I tillegg lærer man om synshjelpemidler og kompenserende teknikker i dagliglivet samt får en orientering om velferdsrettigheter for personer med nedsatt syn.

Det er vanlig å oppleve følelsesmessige reaksjoner når man får et synstap, og på dette kurset fokuserer vi også på det følelsesmessige aspektet. For mange er det spesielt viktig å møte andre som er i en lignende situasjon og få dele tanker og erfaringer med dem.

Ønsker du mer informasjon og eventuell påmelding, finner du skjema her