Påbyggingskurs - for personer med hjernerelaterte synsvansker

Sted: Hurdal syn- og mestringssenter
Startdato: 2019-12-02
Sluttdato: 2019-12-13

Ønsker du mer informasjon og eventuell påmelding, finner du skjema her