Spor 2 uke 16 2018

Hva er status for Blindeforbundets kampanje «å bli sett er viktigere enn å se» to måneder etter oppstart? All spesialundervisning bør fjernes. Det mener ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Artikkel om assisterende generalsekretær i avisen Dagens Næringsliv. Siste nytt fra Blindeforbundets interessepolitiske utvalg.

audio/mpeg spor21618.mp3 — 44.1 MB