Spor 2 uke 17 2018

Det skjer endringer i hjelpestønaden fra 1. juli. Flere fylker skal inn i prøveordningen med nasjonal TT. Vi har snakket med samferdselsministeren. Boktips fra NLB. eSight, en helt ny brille på det norske markedet, er lansert.

audio/mpeg spor21718.mp3 — 39.2 MB