Spor 2 uke 38 2015

Barn og unge i fokus. Hvordan få til en vellykket inkludering av barn og unge? Dette var tema på utvidet nordisk konferanse på Island i starten av september. Spor 2 handler i sin helhet om nordiske konferanse.

audio/mpeg spor23815.mp3 — 41.4 MB