Spor 2 uke 4 2017

Stortingspolitikere med på Blindeforbundets interessepolitiske verksted. Fylkeslaget i Vestfold har stort fokus på unge synshemmede og arbeid. Til sommeren åpner en helt ny aktivitetspark på Hurdal syn- og mestringssenter. Han er en ivrig bruker av NLBs avistilbud. Møt Tore Glærum.

audio/mpeg spor20417.mp3 — 46.8 MB